Privacyverklaring

Hieronder vind je de volledige privacyverklaring. Veel tekst, maar wel zo duidelijk mogelijk verwoord en onderverdeeld in afzonderlijke blokjes.

Algemeen
Persoonsgegevens die ik verwerk
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Waarom en waarvoor verwerk ik persoonsgegevens?
Geautomatiseerde besluitvorming
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Algemeen

Coachingspraktijk Gewoon kind zijn, hierna ook omschreven als “ik” en “mijn”, hanteert als uitgangspunt dat ik met uw gegevens omga, zoals ik wil dat met mijn gegevens wordt omgegaan.

Deze verklaring is van toepassing op alle door mij geleverde producten en diensten en beschrijft hoe ik als verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens verzamel, deel, gebruik en/of anderszins verwerk, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Contactgegevens
Coachingspraktijk Gewoon kind zijn
Zuster Reichertstraat 29

3207 GP Spijkenisse
www.gewoonkindzijn.nl
bianca@gewoonkindzijn.nl

06 20 37 12 91
KvK 66147832

Lees deze verklaring goed door, zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan me.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankgegevens
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in een gesprek, correspondentie en telefonisch en relevant zijn voor de hulpvraag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk mogelijk gegevens van personen jonger dan 16 jaar, verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • naam
 • leeftijd
 • groep
 • eventuele medicatie

Waarom en waarvoor verwerk ik persoonsgegevens?

De persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening
 • je een nieuwsbrief toe te kunnen sturen indien je dit leuk vindt
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • je betaling af te kunnen handelen

Verder kan ik gegevens inzien over jouw gedrag op mijn site. Dit is om de website te kunnen blijven verbeteren.

Tot slot verwerk ik ook persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Je persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

De wettelijke en fiscale verplichtingen zorgen ervoor dat ik factuurgegevens 7 jaar moet bewaren.
Persoonsgegevens met betrekking tot de overeengekomen hulpvraag bewaar ik niet langer dan 12 maanden na het laatste contact.
Hebben we alleen een contact gehad, maar zijn we geen overeenkomst aangegaan, dan bewaar ik je gegevens niet langer dan 6 maanden na het laatste contact.

Derden
Cookies
Beveiliging van je persoonsgegevens
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Tot slot

Derden

Je persoonsgegevens verstrek/verkoop ik niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeengekomen dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wel heeft mijn boekhouder, als je klant bent, inzicht in jouw persoonsgegevens om de boekhouding te verwerken en controleren. Het gaat hier dan alleen om factuurgegevens, waarvan je zelf ook een afschrift hebt en dan ook exact kunt zien wat er gedeeld wordt.

Met derden die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Op mijn website maak ik alleen gebruik van cookies voor webanalyse-service Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
Google heb ik geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Een heel verhaal, maar hiermee krijg ik inzage in het bezoek en gebruik van mijn website.
Dit gebruik ik om mijn site te verbeteren.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Ik zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens die ik niet digitaal verwerk, bewaar ik in een kast die ik afsluit.

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard kun je te allen tijde inzage krijgen in je persoonlijke gegevens, deze door mij aan laten passen of verwijderen. Dit recht heb je immers.
Mail dan naar mij en ik reageer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Wel wil ik zeker weten dat het verzoek van jezelf komt en daarom vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs. Je pasfoto, aanwezige nummers en je BSN mag je zwart maken ter bescherming van je privacy.

Ook wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Tot slot

Deze verklaring kan wijzigen, dit om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Raadpleeg de privacyverklaring dan ook regelmatig om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Menu